top of page

Huishoudelijk Reglement der S.V.K. Dokkaebi

Hieronder is het Huishoudelijk Reglement (HR) te vinden van Studievereniging Koreanistiek S.V.K. Dokkaebi, zoals deze is vastgesteld op de ALV. Er mag altijd terugverwezen worden naar het HR door zowel het bestuur als haar leden.

bottom of page